Liesbeth is als specialist vermogensrecht al vele jaren werkzaam op het gebied van het brede ondernemingsrecht en is met name gespecialiseerd in de verdeling van gemeenschappelijke vermogens, zoals bij aandeelhoudersgeschillen (DGA’s), maatschapsgeschillen, ontbinding van huwelijksgemeenschappen en nalatenschappen. Regelmatig verwijzen professionals als notarissen en accountants, cliënten door naar Liesbeth als zij begeleiding nodig hebben bij de ontrafeling van man-vrouwfirma’s, praktijkvennootschappen of samenlevingsvormen (zoals huwelijk of geregistreerd partnerschap).